การตรวจภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง

การตรวจภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง ( Skin Prick Test )

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้อากาศ ( โพรงจมูกอักเสบ , หอบ , หืด )

1. อาการและอาการแสดง : น้ำมูกไหล , จาม , คันตา คันจมูก คัดจมูก , หวัดเรื้อรัง , ไอ , หอบ

2. ประวัติในครอบครัว : พ่อ , แม่ เป็นโรคภูมิแพ้ ฯลฯ

3. ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก ปอด

4. ตรวจภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง ( Skin Prick Test )

ขั้นตอนและวิธีการตรวจ Skin Prick Test

- หยดสารเร่งภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ( Allergen ) บนผิวหนังบริเวณท้องแขน เช่น ฝุ่นบ้าน , ไรฝุ่น , แมลงสาบ , หญ้าชนิดต่างๆ , นุ่น , ขนสุนัข , ขนแมว , เชื้อรา ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้มักจะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้อากาศในผู้ป่วยคนไทยส่วนใหญ่

- หลังจากนั้นใช้หัวเข็มฉีดยาเล็กๆ สะกิดผิวหนังบริเวณที่หยดสาร ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที

- แปลผลปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อสารเร่งภูมิแพ้ชนิดต่างๆ อ่นออกมาเป็น +1 , +2 , +3 , +4 ตามอาการบวมแดงของผิวหนัง

- แจ้งผลการตรวจให้ผู้ป่วยทราบเพื่อใช้ในการรักษาต่อไป

- อาการบวมแดงที่ผิวหนังมักจะดีขึ้นเองภายใน 2 ชม.

ประโยชน์ในการตรวจ Skin Prick Test

1. ช่วยในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ได้แน่ชัดและถูกต้องที่สุด

2. เพื่อให้ทราบว่ามีสารชนิดใดบ้างเป็นสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ หลีกเลี่ยงสารเหล่านั้นมากที่สุด และสามารถนำสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้น มาฉีดเป็นวัคซีนรักษาภูมิแพ้

การตรวจภูมิแพ้โดยวิธี Skin Prick Test มีความปลอดภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบ กับ การตรวจภูมิแพ้โดยการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง Intradermal

skin test เนื่องจาก ใช้ปริมาณสารก่อภูมิแพ้น้อยกว่ามาก การตรวจภูมิแพ้ดดยวิธี Skin test ต้องตรวจและควบคุมโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และสารภูมิแพ้ชนิดบริสุทธิ์พิเศษ ที่ได้รับการรับรองโดย FDA