หวัดเรื้อรังในเด็ก

หวัดเรื้อรังในเด็ก

หวัดเรื้อรังในเด็ก มักพบในอายุ 2-5 ขวบ

อาการ

1.น้ำมูกไหลตลอดเวลาทุกวัน

2.พูดจาไม่ชัดเหมือนคนเป็นหวัด

3.ไอมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน

4.นอนหายใจเสียงดังเหมือนกรน

5.ปวดหูเป็นๆหายๆหรือไข้ทุกครั้งมักจะมีปวดหูร่วมด้วย

6.การได้ยินน้อยลงทำให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟัง

7.เด็กจะมีลักษณะเฉพาะต้องหายใจทางปากเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุ

ส่วนใหญ่ในเด็กมักเกิดจาก 3 สาเหตุ

1.ต่อมอะตินอยด์โตและทอนซิลโต

2.อาการโรคภูมิแพ้

3.ไซนัสอักเสบ

คำแนะนำ

เด็กทีมีอาการต่างๆข้างต้นการได้รับการตรวจ โดยแพทย์ทาง หู คอ จมูก เพื่อพิเคราะห์และวินิจฉัยแยกโรค

การรักษา

1.ในกรณีเกิดจากต่อมอะดีนอยด์ ทอนซิลโตรักษาได้โดยการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และทอนซิล

2.ในกรณีเกิดจากภูมิแพ้ควรรีบรักษา อาการภูมิแพ้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากการปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ของภูมิแพ้เช่น หอบ หืด ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ เป็นต้น

3.ในกรณีเกิดจากไซนัสอักเสบเรื้อรัง การรักษาโดยการหาสาเหตุ ของไซนัสอักเสบและรักษาที่ต้นเหตุ และการให้ยาแก้อักเสบตาม ความเหมาะสม

รูปแสดงต่อมทอนซิล 2 ข้าง และต่อมอดีนอยด์ (ตรงกลาง)

วีดีโอการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์โดยใช้กล้องEndoscope และเครื่องมือ Microdebrider