การลดขนาดเยื่อจมูกโดยพลังงานความถี่วิทยุ RFTR

การผ่าตัดลดขนาดเยื่อจมูกโดยใช้คลื่นวิทยุ Radiofrequency Inferior Turbinate Reduction เป็นการลดขนาดเยื่อบุโพรงจมูกในผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาเรื่องเยื่อจมูกบวมและหรือมีขนาดใหญ่ ซึ่งมักพบในผู้ป่วยภูมิแพ้ และโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง ในอดีตแพทย์ต้องใช้การตัดออกบางส่วนของเยื่อจมูกส่วนล่าง (Inferior Turbinate) ทำให้มีโอกาสเสียเลือดมาก และจำเป็นต้องใส่ผ้าและอุปกรณ์หยุดเลือดในจมูก(Nasal Packing) แต่โดยวิธีนี้แพทย์สามารถลดขนาดเยื่อจมูกโดยไม่จำเป็นต้องเฉือนเนื้อจมูกออกเลย แต่ใช้พลังงานจากคลื่นวิทยุในการทำให้เยื่อจมูกที่บวมยุบลง และไม่ต้องเสียเลือดมาก ขั้นตอนการทำสามารถทำโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ และใช้เวลาในการทำไม่มาก หลังผ่าตัดสามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

-โพรงจมูกอักเสบเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา

-โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา

-โรคหยุดหายใจขณะหลับที่มีสาเหตุมาจากเยื่อจมูกบวมใหญ่