เกี่ยวกับหมอประสิทธิ์

(1) แพทยศาสตร์ บัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) อบรมตามหลักสูตร ด้านภูมิแพ้ ทาง หู คอ จมูก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

(4) อบรมตามหลักสูตร MAXILLOFACIAL FRACTURE COURSE มหาวิทยาลัยมหิดล

(5) อบรมตามหลักสูตร ENDOSCOPIC SINUS SURGERY จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

(6) อบรมตามหลักสุตร HEAD AND NECK SURGERY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(7) อบรมตามหลักสูตร TEMPORAL BONE SURGERY มหาวิทยาลัยมหิดล

(8) รับราชการที่โรงพยาบาลศูณย์หาดใหญ่ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ตั้งแต่ พศ. 2540 - 2544

(9) ทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก และ ภูมิแพ้ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ พศ. 2545-2546

(10) ปัจจุบันเป็นแพทย์ที่ปรึกษากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอประสิทธิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา