ตัวอย่างภาพถ่ายที่ได้จากการตรวจคนไข้

มะเร็งหลังโพรงจมูก CA Nasopharynx เชื้อราในรูหู Otomycosis

หูชั้นกลางอักเสบแบบมีนำ้ขังหลังแก้วหู Serous Otitis Media

มะเร็งของโพรงจมูก และไซนัส Squamous carcinoma of nose and sinus

วิดีโอแสดงก้อนริดสีดวงจมูกเต็มจมูกสองด้าน(ก้อนเนื้อผิวเรียบลื่นสีเทา)