หวัดเรื้อรังในเด็ก

หวัดเรื้อรังในเด็ก
หวัดเรื้อรังในเด็ก มักพบในอายุ 2-5 ขวบ

อาการ
1.น้ำมูกไหลตลอดเวลาทุกวัน
2.พูดจาไม่ชัดเหมือนคนเป็นหวัด
3.ไอมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน
4.นอนหายใจเสียงดังเหมือนกรน
5.ปวดหูเป็นๆหายๆหรือไข้ทุกครั้งมักจะมีปวดหูร่วมด้วย
6.การได้ยินน้อยลงทำให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟัง
7.เด็กจะมีลักษณะเฉพาะต้องหายใจทางปากเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุ
ส่วนใหญ่ในเด็กมักเกิดจาก 3 สาเหตุ
1.ต่อมอะตินอยด์โตและทอนซิลโต
2.อาการโรคภูมิแพ้
3.ไซนัสอักเสบ

คำแนะนำ
เด็กทีมีอาการต่างๆข้างต้นการได้รับการตรวจ โดยแพทย์ทาง หู คอ จมูก เพื่อพิเคราะห์และวินิจฉัยแยกโรค

การรักษา
1.ในกรณีเกิดจากต่อมอะดีนอยด์ ทอนซิลโตรักษาได้โดยการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และทอนซิล
2.ในกรณีเกิดจากภูมิแพ้ควรรีบรักษา อาการภูมิแพ้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากการปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ของภูมิแพ้เช่น หอบ หืด ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ เป็นต้น
3.ในกรณีเกิดจากไซนัสอักเสบเรื้อรัง การรักษาโดยการหาสาเหตุ ของไซนัสอักเสบและรักษาที่ต้นเหตุ และการให้ยาแก้อักเสบตาม ความเหมาะสม

รูปแสดงต่อมทอนซิล 2 ข้าง และต่อมอดีนอยด์ (ตรงกลาง)


วีดีโอการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์โดยใช้กล้องEndoscope และเครื่องมือ Microdebrider

วิดีโอ YouTube