Balloon Sinuplasty การผ่าตัดไซนัสโดยใช้บอลลูนขยาย

เป็นการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี่และเครื่่องมือทันสมัยที่เรียกว่า บอลลูน Ballon Catheter เพื่อสอดเข้าไปในโพรงไซนัสอย่างปราณีตและไม่ตัดหรือทำลายเนื้อเยื่อปรกติของจมูก และเข้าตามช่องทางตามปรกติของไซนัสหลังจากนั้นใช้แรงดันน้ำขยายบอลลูนเพื่อถ่างขยายรูเปืดไซนัสให้ใหญ่ขึ้น หลังจากนั้นสามารถสอดอุปกรณ์ท่อล้างไซนัส Sinus Irrigation Catheter เพื่อล้างเมือกหนองในโพรงไซนัส การทำผ่าตัดสามารถทำได้สองแบบ

1)โดยใช้ Sinus Illumination System ( Luma Sentry) เป็นการทำโดยใช้ Guide Wire แบบนำแสง สอดนำเข้าไปในโพรงไซนัส ตามวีดีโอ
 

วิดีโอ YouTube

 

 2)โดยใช้ X-ray with Fluroscopy ในการบอกตำแหน่งของ Guide wire และตำแหน่งของบอลลูน ตามวีดีโอ

วิดีโอ YouTube

 
 

การผ่าตัดวิธีนี้มักพิจารณาในรายไซนัสอักเสบเรื้อรังที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือในคนไข้ผู้ใหญ่ ที่เป็นไซนัสอักเสบแบบโพรงเดียว เช่นไซนัสหน้าผากอักเสบ frontal sinusitis อย่างเดียวเป็นต้น ข้อด้อยของการผ่าตัดในกรณีที่มีเชื้อรา หรือริดสีดวงจมูกในโพรงไซนัส และในกรณีที่มีไซนัสตำแหน่งข้างดวงตาอักเสบ Ethmoid sinusitis และราคาเครื่องมือผ่าตัดที่ค่อนข้างสูง.